Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Znajdziesz tu wszelkiego rodzaju artykuły dotyczące zdrowia i recenzje produktów. Korzystając ze źródeł naukowych, staramy się dać Ci wyobrażenie o tym, jak możesz osiągnąć zdrowsze i, jeśli chcesz, szczuplejsze ciało. Mamy nadzieję, że dzięki artykułom na tej stronie możesz zrobić krok do przodu w swoim dążeniu do zdrowszego życia.

Informacje zawarte w treści strony Heal Clinics należy traktować wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie zastępują one porady i pomocy lekarza.

Chociaż Heal Clinics zawiera artykuły o tematyce medycznej, informacje w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie zastępują porady lekarskiej, ani nie mają na celu dostarczenia wiedzy specjalistycznej i doświadczenia niezbędnego do ich stosowania lub praktykowania.

Korzyści: Korzyści płynące z produktu opisanego na tych stronach nie są gwarantowane z całą pewnością, lecz zależą od osoby i mogą się różnić w zależności od cech osobistych i innych czynników.
Informacje

Recenzje produktów opierają się wyłącznie na informacjach udzielonych przez oficjalne strony producentów oraz zaczerpniętych z dokumentów dostępnych w Internecie i w domenie publicznej, od czasu do czasu linkowanych, takich jak oficjalna strona produktu lub inne strony internetowe cytowane lub linkowane.

Strona Heal Clinics dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładne i wiarygodne informacje: wszelkie nieścisłości lub błędy zostaną niezwłocznie skorygowane, ale strona nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość materiałów opublikowanych na swojej stronie internetowej.

Źródła: Wszelkie podane dane mają charakter czysto statystyczny. Aby zachować anonimowość klientów, niektóre imiona i nazwiska związane z referencjami i sponsorami mogły zostać zmienione.
Ograniczenie odpowiedzialności

Na stronie Heal Clinics mogą pojawić się recenzje produktów, których nie jest ani producentem, ani bezpośrednim dostawcą. Strona promuje produkt tylko zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta.

Strona nie zajmuje się wysyłką produktu ani pobieraniem płatności.

Strona Heal Clinics w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody fizyczne lub moralne wynikające z niewłaściwego wykorzystania opublikowanych treści lub produktów sponsorowanych. Zamówienie produktu za pośrednictwem tej strony zwalnia ją z wszelkiej odpowiedzialności.

W przypadku problemów z recenzowanymi produktami, takich jak czas i sposób dostawy, należy skontaktować się bezpośrednio z producentem lub dostawcą, na stronach kontaktowych i zgodnie z procedurami przewidzianymi przez poszczególnych producentów lub dostawców w momencie zamawiania produktu lub po jego otrzymaniu.
Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych: strona nie przechowuje żadnych danych związanych z zamówieniem, takich jak nazwiska, numery telefonów, e-mail. Wszelkie dane zebrane na stronie nie są przechowywane przez stronę Heal Clinics, ale przez producenta samego produktu i będą traktowane zgodnie z polityką prywatności.
Kontakty

Strona Heal Clinics może odpowiedzieć na pytania natury ogólnej dotyczące recenzowanych produktów jedynie w ramach posiadanej wiedzy na temat samych produktów. Wszelkie specyficzne pytania lub prośby dotyczące zamówień będą przekazywane producentowi.