Eric Westman

26 wpisów
Dr Westman jest profesorem nadzwyczajnym medycyny na Duke University. Posiada certyfikat w zakresie medycyny wewnętrznej i medycyny otyłości. Jego badania kliniczne dotyczące otyłości, cukrzycy i tytoniu obejmują ponad 90 recenzowanych artykułów. Jest przewodniczącym zarządu Obesity Medicine Association. Jest również członkiem Towarzystwa Leczenia Otyłości, a także współredaktorem podręcznika medycznego na temat otyłości. Jest autorem bestsellera NYT The New Atkins for a New You.